نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. هویت زنانه و قومیت در تاریخ موسیقی تبریز از 1285 تا 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.323312.459673

رضا حسینی بقانام؛ مریم قرسو


2. هویت زنانه و قومیت در تاریخ موسیقی تبریز از 1285 تا 1400

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-183

10.22059/ijar.2020.83636

رضا حسینی بقانام؛ مریم قرسو