نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 1
1. یک مطالعۀ کیفی در باب تأخر ادراکی از ریسک‌های محیطی در شهر تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-145

10.22059/ijar.2020.78409

حمید رزاقی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری