نویسنده = ���������������� �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم بندی و نامگذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.318410.459656

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه


2. دانش اتنواکولوژی، مبانی تقسیم‌بندی و نام‌گذاری عرصه‌های مرتعی از دیدگاه بهره‌برداران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-256

10.22059/ijar.2021.83639

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمدرحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه