نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.322609.459668

محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری


2. مردم‌نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-134

10.22059/ijar.2021.83634

محمد صادق شادمانی؛ روح الله نصرتی؛ امیرعلی امیری