نویسنده = ������������������ ������������
تحلیل استعاری مفهوم‌سازی فعالان زن ایرانی از «زن‌بودگی» در اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22059/ijar.2022.343005.459751

عبداله بیچرانلو؛ زهره بوالی