کلیدواژه‌ها = تحقیق کیفی
تعداد مقالات: 1
1. واحد مشاهده در تحقیقات کیفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 162-145

سید بیوک محمدی