کلیدواژه‌ها = قصۀ دختر و درخت کنار
تعداد مقالات: 1
1. ریخت‌شناسی و تحلیل اسطوره‌ای قصه عامیانه دختر و درخت کنار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-167

10.22059/ijar.2012.50655

کتایون نمیرانیان؛ آزاده وطن‌پور