کلیدواژه‌ها = حس تعلق
تعداد مقالات: 1
1. هویت مکانمند و بی‌هویتی در فضای شهری: مطالعه موردی دو مجتمع مسکونی در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 44-7

ناصر فکوهی؛ مریم حسین یزدی