کلیدواژه‌ها = ترکمن
تعداد مقالات: 2
2. فرایند تحول آیین‌های درمانگری ترکمن‌های ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-85

منیژه مقصودی