بررسی مشکلات پیش ‌روی مهاجران ترکمن در تهران (مطالعه موردی: نگهبانان شاغل در شهرک اکباتان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

برخی روستاییان به منظور اشتغال و بهبود وضعیت خود و خانواده معمولاً از زادگاهشان به مناطق شهری به ویژه تهران مهاجرت می‌کنند تا برای آن‌ها امکان کسب درآمد و پیشرفت در مقایسه با روستا فراهم شود. ترکمن‌ها یکی از اقوام مهاجر ساکن در تهران هستند که به صورت فردی یا همراه با خانواده برای بهبود وضعیت اقتصادی مهاجرت کرده‌اند. طبیعتاً افراد مهاجر، در جامعه مقصد با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر با روش کیفی مشکلات پیش‌روی نگهبانان ترکمن و خانواده‌هایشان در شهرک اکباتان بررسی شده است. داده‌های مورد نیاز با روش مشاهده و مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته با 9 نفر از مردان و زنان ترکمن جمع‌آوری شده و روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ترکمن‌های مقیم شهرک اکباتان در حوزه روابط و تعاملات خانوادگی و فامیلی، روابط‌ با ترکمن‌ها و سایر اقوام مقیم در شهرک اکباتان، و نیز در حوزه شغلی با مشکلاتی مواجه هستند. عدم امکان حضور همه اعضای خانواده در کنار نگهبان، محدودیت فضای محل زندگی و شرایط نامساعد آن، عدم امکان خروج زن ترکمن از منزل در صورت نبود همسر در روستا، دل‌تنگی اعضای خانواده، تعاملات محدود با اعضای جامعه میزبان به دلیل زبان و پوشش متفاوت، درآمد کم، فقدان احساس امنیت شغلی و عدم برخورداری از بیمه برخی از مسائل است. 

کلیدواژه‌ها