کلیدواژه‌ها = سقز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکردهای دین‌ورزی صوفیانه زنان پیرو دو طریقت قادریه و نقشبندیه در شهر سقز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-46

محمد صادق فربد؛ بیان علایی حسینی