کلیدواژه‌ها = احساس دلبستگی و تعلق
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ انسان‌شناختی عملکرد مسجد در زندگی روزمرۀ زنان سالمند در شهر تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

مریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض