کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی تفسیری
تعداد مقالات: 2
1. تهران در محاصره سرمایه‌داری: مطالعه موردی مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی کوروش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-113

احمد نادری؛ شیرین حسینی


2. کلیفورد گیرتز، از پوزیتیویسم تا انسان‌شناسی تفسیری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-61

احمد نادری