کلیدواژه‌ها = موسیقی‌شناسی قومی
تعداد مقالات: 1
1. عاشیق‌های آذربایجان در گذر تاریخ

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-88

مریم صبری