کلیدواژه‌ها = بازنمایی فضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مردم نگارانه فرهنگ‌کافه نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.292531.459567

بهزاد همتی؛ علیرضا قبادی؛ سیروس همتی


2. بررسی مردم‌نگارانه فرهنگ‌کافه‌نشینی در کافه‌های خیابان سمیه تهران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-159

10.22059/ijar.2020.83635

علیرضا قبادی؛ بهزاد همتی؛ سیروس همتی


3. سازمان‌دهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-71

سیاوش قلی پور


4. فضای اجتماعیِ شهر کرمانشاه در دوره قاجار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-9

10.22059/ijar.2012.50649

یوسف‌علی اباذری؛ سیاوش قلی‌پور