دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی سیر ازدواج سنتی ایرانی با معرفی نسخه نقاشی ایرانی دوره قاجار درحراج بونامز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22059/ijar.2022.338708.459737

الهه پنجه باشی


پی جویی شیر سنگی(جلوه ای از هنر و هویت بختیاری) با تکیه بر مطالعه‌ مردم شناسی هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22059/ijar.2022.341626.459747

محمد افروغ


جنسیت در باستان‌شناسی و باستان‌شناسی جنسیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22059/ijar.2022.345891.459760

سمانه نظیف؛ حامد وحدتی نسب؛ کورش محمدخانی


مطالعه‌ای بر پیدایش هنر سکه دوزی در پوشاک زنان ایرانیِ دورۀ صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22059/ijar.2022.344606.459755

سید محمد مهرنیا؛ ندا آشوری