جهانی شدن و بازنمایی هویت فرهنگی در موسیقی کردی (بررسی الگوهای مصرف موسیقی دانشجویان کرد دانشگاه گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی همدان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

جهانی‌شدن فرآیند پیچیده‌ای است که یکی از شاخص‌های دهه‌های پایانی قرن بیستم و مهم‌ترین چالش قرن بیست‌و‌یکم به شمار می‌آید. تأثیرات این پدیده بسیار وسیع و گسترده است به صورتی که تمامی ابعاد زندگی جوامع انسانی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد تا ضمن بیان تاریخچه جهانی شدن و مفهوم‌سازی آن با بررسی بینش و نگرش دانشجویان کرد دانشگاه گیلان نسبت به موسیقی کردی، به تحلیل نسبت جهانی شدن با پدیده قومیت بپردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، جهانی‏شدن، با فروریزی مرزهای مکانی، زمانی، سیاسی و جغرافیایی امکان دسترسی افراد به منابع متعدد معنا را فراهم می‌سازد و زمینه بروز و شنیده شدن صداهای مختلف، از جمله صداهای حاشیه‌ای را فراهم می‌کند و از این رو منجر به بازاندیشی در هویت‌های قومی و بازسازی آنها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها