انسان در سینمای پیتر واتکینز، پرسه‌ در کمون (پاریس 1871): تک‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

انسان می‌تواند در موقعیت رسانه‌ای قرار بگیرد که پدیده‌ها با عبور از او معنا بیابند و به این ترتیب به‌عنوان امر فرهنگی از سوی انسان‌های دیگر پذیرفته شوند. حذف انسان می‌تواند به‌معنای از میان بردن فرهنگ و معنا در دیدگاه «خود» و «دیگری» باشد، اما در جریان عمومی و غالب سینمایی، نقش رسانه‌ای انسان کم‌رنگ شده و او نه‌تنها رسانه حامل معنا نیست، بلکه تنها مصرف‌کننده‌ای بدون نظر محسوب می‌شود؛ بنابراین در جریان صنعتی‌شده سینمایی می‌توان تولیدات را تا حد زیادی پدیده‌هایی علیه فرهنگ انسانی دانست تا پدیده‌هایی فرهنگی؛ چراکه انسان در این میان نقشی فراموش‌شده یافته است و عملاً پدیده‌ها تنها با او برخوردی مکانیکی دارند و در او به تبیین معنا نمی‌رسند. در مقابل این‌گونه گرایش، نوعی سینمای مستقل نیز وجود دارد که انسان و روابط هستی‌شناختی او را محور قرار می‌دهد. پیتر واتکینز فیلم‌سازی است که در ساختار، محتوا و روند تولید، به‌صورت آگاهانه انسان فرهنگی و فرهنگ‌ساز را وارد عرصه فیلم می‌کند. در این مقاله با نوعی روش مشاهده همراه با مشارکت که واتکینز برای مخاطب خود درنظر گرفته است، به مطالعه موردی فیلم کمون پرداخته‌ایم. همچنین یک تک‌نگاری با پرسه‌زنی انتزاعی در فیلم صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، واتکینز با شکستن تک‌قالب (مونوفرم)، انسان را به‌عنوان معناساز فرهنگ در تمام جنبه‌های ساخت فیلم خود مدنظر قرار می‌دهد. این امر به‌کمک عواملی چون شکست سلسله‌مراتب فیلم‌سازی، دخالت‌دادن بازیگران در روند پژوهش و بداهه‌پردازی، ایجاد شناخت درباره عملکرد رسانه‌ها و سینما، پرورش تفکر انتقادی و نقش‌دهی به مخاطب از طریق ایجاد فضای مطالعه و تفکر تحقق یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human in Peter Watkins Cinema, Wandering in Commune (of Paris 1871): Monograph

نویسندگان [English]

  • Zeinab Lotfalikhani 1
  • Nasser Fakouhi 2
  • Ahmad Alasti 3
1 Tehran University
2 Anthropology Department, Social Sciences Faculty, Tehran University
3 Performance Art Department, Tehran University
چکیده [English]

Man is a medium through which phenomenon finds meaning, and thus will be accepted as cultural matters by others. Eliminating man could mean the destruction of culture and meaning from “self” and “other” perspective. But in the mainstream cinema human not only isn’t considered as a medium which carries meaning but also is reduced to a mindless consumer. Therefore industrialized cinema can be largely understood as anti-culture rather than cultural; because the phenomenon has only a mechanical encounter with “man” instead of making meaning. In contrast, there is an independent cinema that focuses on “man” and his ontological relationships. Peter Watkins is a filmmaker that considers “man” in all aspects of form, process, and production. A case study of “La Commune” had been conducted in this article with a participatory observation method that the filmmaker considers for the audience. A monograph with subjective wandering in the film was also done. Results indicate that by breaking the monoform Watkins considers “man” as the medium that gives meaning to culture through factors such as breaking the hierarchy in filmmaking, involving actors in the process of research and improvisation, giving roles to the audience by creating spaces for study and critical thinking, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Peter Watkins
  • Cinema
  • Visual Culture
  • Commune of Paris
منابع
اورول، جورج (1397). 1984. ترجمة صالح حسینی، تهران: انتشارات نیلوفر.
ایگلتون، تری (1386). اهمیت نظریه، ترجمة امیر احمدی آریان، نیما ملک‌محمدی، امید نیک‌فرجام و شهریار وقفی‌پور، تهران: حرفة هنرمند/ مبنا.
برگان، رونالد (1396). گرایش‌های سینما، ترجمة تورج سلحشور و لاله میرسیوندی، تهران: نشر آبان.
بیتس، دانیل و پلاگ، فرد (1382). انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.
فکوهی. ناصر (1382). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران: نی.
فکوهی. ناصر (1391). «پرسه‌زنی در شهر به‌مثابة امری فرهنگی: گفت‌وگو با ناصر فکوهی»، حرفة هنرمند، شمارة 41، صص198-204.
فکوهی. ناصر (1399). «پرسه‌زنی نوعی فعالیت شهری است »، مجلة تهرانشهر، درستایش پرسه‌زنی شمارة ۴، صص 22-29.
کرونین، پال (1397). سر کلاس با کیارستمی، ترجمة سراب مهدوی، تهران: انتشارات نظر.
مِنِل، باربارا (1394). شهرها و سینما، ترجمة نوید پورمحمدرضا و نیما عیسی‌پور، تهران: نشر بیدگل.
 
Biographie D’Armand Gatti Par Marc Kravetz. (n.d.). Retrieved 04 06, 2021, from Armand Gatti: https://www.armand-gatti.org/biographie-darmand-gatti-par-marc-kravetz/
Close-Up Film Centre. (2018). Close-Up on Peter Watkins. Retrieved September 23, 2020, from https://www.closeupfilmcentre.com/film_programmes/2018/peter-watkins.
Solomon, M. (2011). Fantastic Voyages of the Cinematic Imagination: Georges Méliès's Trip to the moon, New York: State University of New York Press, Albany.
Watkins, P. (2002). (Zalea TV) Conférence de Peter Watkins, sur les MMA (Mass Media Audiovisuels) au Centre Culturel La Clef (20.04.2002) diffusée 26.04.2002.
Watkins, P. (2015). Media Criris, Paris : Éditions L’Échappée.
Watkins, P. (2018). DARK SIDE OF THE MOON – Part I: The Global Media Crisis. Retrieved September 9, 2020, from (Peter Watkins’ Website) http://pwatkins.mnsi.net/: http://pwatkins.mnsi.net/dsom.htm
Watkins, P. (2019). La Commune (de Paris,1871). Retrieved October 05, 2020, from (Peter Watkins’ Website) http://pwatkins.mnsi.net/commune.htm
Wayne, M. (2002). The tragedy of history: Peter Watkins’s la Commune. Third Text, 16(1), 57–69. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/09528820110120722
Pearce, G., Mclaughlin, C., & Daniels, J. (Eds.). (2013). Truth, Dare or Promise: Art and Documentary Revisited. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com