نویسنده = پارسا پژوه، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 137-161

منیژه مقصودی؛ سپیده پارسا پژوه