نویسنده = مقصودی، منیژه
تعداد مقالات: 3
1. نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی


2. فرایند تحول آیین‌های درمانگری ترکمن‌های ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-85

منیژه مقصودی


3. بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 140-117

منیژه مقصودی