نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

10.22059/ijar.2018.69470

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی


2. فرایند تحول آیین‌های درمانگری ترکمن‌های ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-85

10.22059/ijar.2014.50846

منیژه مقصودی