نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.307227.459625

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمرانی-سامانی


2. برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی فناوری‌های انتخاب باروری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

10.22059/ijar.2021.83632

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی سامانی


4. بازنگری ورود آریایی‌ها به فلات ایران در پرتو آگاهی‌های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-143

10.22059/ijar.2017.65922

حامد وحدتی‌ نسب؛ زهره انواری؛ محمد قمری فتیده؛ امیرسامان شیخ الاسلامی؛ محمدتقی اکبری؛ نغمه لسانی


5. انسان‌شناسی زیستی در قرن بیست و یکم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-153

10.22059/ijar.2016.60819

زهره انواری