نویسنده = �������������� ��������
مطالعه انسان شناختی تاثیرات پروژه های سدسازی بر جوامع محلی در استان ایلام

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 151-179

10.22059/ijar.2022.336891.459726

منصور منصوری مقدم؛ ابراهیم فیاض؛ روح‌الله نصرتی؛ زهره انواری


برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-79

10.22059/ijar.2021.307227.459625

مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی


بازنگری ورود آریایی‌ها به فلات ایران در پرتو آگاهی‌های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-143

10.22059/ijar.2017.65922

حامد وحدتی‌ نسب؛ زهره انواری؛ محمد قمری فتیده؛ امیرسامان شیخ الاسلامی؛ محمدتقی اکبری؛ نغمه لسانی


انسان‌شناسی زیستی در قرن بیست و یکم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 135-153

10.22059/ijar.2016.60819

زهره انواری