کلیدواژه‌ها = ارزش
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی و تبیین ارزش‌های میراث راه‌آهن در نمونۀ راه‌آهن سراسری ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-94

معراج شریفی؛ محمدحسن طالبیان


2. بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-50

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی؛ پیروز حناچی؛ لاله رمضانی؛ مهدیار نظام