کلیدواژه‌ها = مناسک
تعداد مقالات: 2
1. صابئین مندائی و دنیای در حال تغییرشان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-49

مهرداد عربستانی


2. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-39

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران