نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تکه‌پارگی، مونوریل و حیات شهری در کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-141

10.22059/ijar.2018.70511

سیاوش قلی‌پور


2. سازمان‌دهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-71

سیاوش قلی پور