نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ انسان‌شناختی عملکرد مسجد در زندگی روزمرۀ زنان سالمند در شهر تهران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

10.22059/ijar.2019.73471

مریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض