نویسنده = مریم قرسو
تعداد مقالات: 2
2. فرآیند فرهنگ‌پذیری در موسیقی کُجور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-159

جعفر آقابرارنیاگودرزی؛ مریم قرسو