کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 2
1. انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ‌آگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-149

سمن دریاب؛ حامد وحدتی‌ نسب


2. مناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-39

محمدباقر علی‌زاده اقدم؛ اصغر ایزدی جیران