کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 4
1. نانسی شپرهیوز و موقعیت بدن در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

منیژه مقصودی؛ سید محمد چاووشی


3. تحلیل انسان‌شناختی کارآفرینی و توسعه روستایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی استان همدان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-43

حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی