کلیدواژه‌ها = هرمزگان
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی سفال بومی ایران با رویکرد بوم‌شناسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 122-103

صمد سامانیان؛ نگار کفیلی


2. بادهای کافر و دهل سه سر در خلیج فارس؛ مراسم آیینی درمانی زار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 140-117

منیژه مقصودی