کلیدواژه‌ها = معماری
تعداد مقالات: 4
1. زیستگاه‌های کوچ‌نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-177

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی


4. دوره اول تل آتشی، فرهنگ نوسنگی پیش از سفال و معماری آن در چشم‌انداز جنوب شرق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 148-111

عمران گاراژیان؛ مسعود رحمتی