نویسنده = ������������ ���������� ����������
مطالعه انسان شناختی تاثیرات پروژه های سدسازی بر جوامع محلی در استان ایلام

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 151-179

10.22059/ijar.2022.336891.459726

منصور منصوری مقدم؛ ابراهیم فیاض؛ روح‌الله نصرتی؛ زهره انواری