نویسنده = عزت‌اللهی نژاد، طیبیه
تعداد مقالات: 1
1. آوای مو: انسان‌شناسی زیبایی‌شناسی بومی در خودتزیینی زن ترکمنی روستای دویدوخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-47

طیبیه عزت‌اللهی نژاد؛ زهرا رهبرنیا