دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 7-200 (پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
اسفند 1390، صفحه 7-200
پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
شهریور 1390، صفحه 9-151