دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-170 
2. بازشناسی مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامان تخت

صفحه 31-50

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی؛ پیروز حناچی؛ لاله رمضانی؛ مهدیار نظام


7. بازنگری ورود آریایی‌ها به فلات ایران در پرتو آگاهی‌های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر)

صفحه 117-143

10.22059/ijar.2017.65922

حامد وحدتی‌ نسب؛ زهره انواری؛ محمد قمری فتیده؛ امیرسامان شیخ الاسلامی؛ محمدتقی اکبری؛ نغمه لسانی