دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1392، صفحه 146-7 
روش‌شناسی ‌جلال ‌‌آل ‌احمد

صفحه 107-91

10.22059/ijar.2013.50675

محمدرضا جوادی‌یگانه؛ فرشاد مهدی‌پور