نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 2
1. مردم‌ نگاری سیاسی احزاب سیاسی ایران: بررسی موردی احزاب سیاسی شهرستان فسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.322609.459668

محمد صادق شادمانی؛ روح‌الله نصرتی؛ امیرعلی امیری


2. تحلیل نشانه‌شناختی الگوهای مصرف در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-65

10.22059/ijar.2014.50845

مهدی مالمیر؛ روح‌الله نصرتی