کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکردهای دین‌ورزی صوفیانه زنان پیرو دو طریقت قادریه و نقشبندیه در شهر سقز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-46

محمد صادق فربد؛ بیان علایی حسینی


2. معنای اجتماعی پول از دیدگاه زنان متأهل شهر کرج

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-67

شایسته مدنی لواسانی؛ منصور وثوقی