نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 8
1. سفید و سبز، به عنوان رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22059/ijar.2021.318684.459657

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس


2. سفید و سبز، رنگ‌های نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104

10.22059/ijar.2021.83633

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس


3. جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شدۀ جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعۀ بوستان نرگس قم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-81

10.22059/ijar.2019.78311

ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی


4. تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-143

10.22059/ijar.2019.71601

سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس


5. بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-133

10.22059/ijar.2016.60818

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد


8. جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-133

امیلیا نرسیسیانس