نویسنده = �������������������� ������������
سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-104

10.22059/ijar.2021.318684.459657

آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس


تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 123-143

10.22059/ijar.2019.71601

سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس


بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 119-133

10.22059/ijar.2016.60818

امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد


جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 121-133

امیلیا نرسیسیانس