نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بهرامی، سمانه مطالعه انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 85-109]

پ

 • پارسا پژوه، سپیده گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 137-161]

ت

 • تقوی، سیمین فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]

ح

 • حسین‌نژاد، فهیمه فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]
 • حقگوی پشکه، آزاده بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد: مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-83]

د

 • دایشمَن، اووِه سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 35-59]

ر

 • رفعت‌جاه، مریم مطالعه انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 85-109]

س

 • ساداتی، سید محمد هانی فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]

ش

 • شکری، سجاد نقش قوچ در آیین‌های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 135-151]
 • شهریاری، هلن سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 35-59]

ع

 • علاءالدینی، پویا سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی وضعیت بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 35-59]

ف

 • فیاض، ابراهیم یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 9-33]
 • فرهادی، مرتضی فروهشتگى ده و کژبالشى شهر ایرانى (کاهندگى فرهنگ تولیدى و افزایندگى فرهنگ مصرفى در ایران) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 7-28]
 • فکوهی، ناصر بررسی انسان‌شناختی انگیزه‌ها و دلایل مدیریت کالبد: مطالعه موردی یک خرده فرهنگ شهری در تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-83]

ک

 • کاظمی، علی بررسی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-100]

م

 • مختاریان، بهار نقش قوچ در آیین‌های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 135-151]
 • مقصودی، منیژه گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 137-161]
 • موسوی کوهپر، سید مهدی بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 163-183]

ن

 • نرسیسیانس، امیلیا جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-133]
 • نصرتی، روح‌الله بررسی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 79-100]
 • نفیسی، نهال مردم‌نگاری و نیم‌ قرن تغییر و تحول در فرهنگ حرفه‌ای انسان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 61-78]

و

 • وحدتی‌ نسب، حامد مرورری بر مطالعات انسان‌شناسی زیستی در باستان‌شناسی ایران (پارینه‌سنگی و نوسنگی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 101-119]
 • ودادهیر، ابوعلی فرزندآوری به مثابه یک مسأله اجتماعی- فرهنگی: تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز، ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 111-135]

ی

 • یدالله‌پور، معصومه بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-56]
 • یسن‌زاده، حمیده بازتاب نمادین ایزد مهر بر ظروف مدالیون ساسانی (با تکیه بر اسطوره گیاه زاینده) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 163-183]
 • یوسفی‌فر، شهرام بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-56]