دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، پایگاه‌های نمایه‌کننده، شهریور 1401