کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 14
3. تهران در محاصره سرمایه‌داری: مطالعه موردی مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی کوروش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-113

احمد نادری؛ شیرین حسینی


5. حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه که هست و آنچه که باید باشد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-30

سید محسن حبیبی؛ مریم امیری


6. توسعۀ مشارکتی محلۀ فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد گردشگری: بستر و موانع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 251-266

پویا علاءالدینی؛ آمنه میرزایی


8. سفره‌های نذری در تهران: عاملیت زنانه در جماعت آیینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 183-200

جبار رحمانی؛ یاسمن فرحزادی


9. تأثیر فناوری حمل ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تأکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-137

مهرنوش حسن‌زاده؛ حسین سلطان‌زاده؛ منوچهر طبیبیان


11. مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-116

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ علی‌رضا مرادی


12. محله‌های فرودست شهری و حق به شهر مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-182

مهرداد جواهری‌پور


13. چشیدن مناسک: مردم نگاری حسی غذای نذری در تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-25

اصغر ایزدی جیران


14. معماری و فرهنگ در خانه‌های اعیانی تهران در دوره قاجار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 50-29

حسین سلطانزاده؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مریم ارمغان