پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران (IJAR) - مقالات آماده انتشار