تعداد مقالات: 138
51. کلیفورد گیرتز، از پوزیتیویسم تا انسان‌شناسی تفسیری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-61

احمد نادری


53. عاشیق‌های آذربایجان در گذر تاریخ

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-88

مریم صبری


54. تحلیل ساختاری دوگانگیِ نماد دوماهی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-88

بهار مختاریان؛ عارفه صرامی


55. الگوهای جابه‌جایی و مهاجرت ساکنان شهرستان بم پس از زلزله

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-91

عمران گاراژیان؛ لیلا پاپلی یزدی؛ الهه علیخانی


59. اعتیاد و زوال زندگی: انسان‌شناسی رنج برای لب خط تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

اصغر ایزدی جیران


60. بازشناسی و تبیین ارزش‌های میراث راه‌آهن در نمونۀ راه‌آهن سراسری ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-94

معراج شریفی؛ محمدحسن طالبیان


63. بررسی شالوده هویت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دو گروه قومی (آذری و کرد) دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-100

روح‌الله نصرتی؛ علی کاظمی


64. تحلیل نشانه‌شناختی الگوهای مصرف در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-65

مهدی مالمیر؛ روح‌الله نصرتی


65. مطالعه انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-109

مریم رفعت‌جاه؛ سمانه بهرامی


66. رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-69

علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی


70. رویکردی انسان‌شناختی به نظام طبایع چهارگانه در طب عامۀ ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-107

علی‌رضا خدامی


71. اسطوره دوزخی در قالی ایرانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-104

نازیلا دریایی


72. بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-106

ابراهیم فیاض؛ فاطمه خضری


73. تهران در محاصره سرمایه‌داری: مطالعه موردی مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی کوروش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-113

احمد نادری؛ شیرین حسینی


75. زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی همزیستی گروه‌های قومی در جامعه تالش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-113

رضا قربانی ریک؛ سعید معدنی